Wie ik ben

Ik ben een bevlogen praktisch theoloog en mijn werkveld is de catechetiek. Ik word enthousiast over thema’s van godsdienstige opvoeding en vorming, op het raakvlak van drie domeinen: het familieleven, de onderwijswereld en de geloofsgemeenschap. Deze thema’s staan niet alleen centraal in mijn onderzoek, maar ook mijn cursussen en lezingen. Ik heb jarenlang in de praktijk gewerkt: in het pastoraat van de parochie, onder jongeren en studenten, als geestelijk verzorger binnen de gezondheidszorg en justitie, en als theologiedocent in het HBO. Die achtergrond zorgt voor een op de praktijk gerichte focus. Het maakt dat ik in mijn onderzoek alert ben op de betekenis van theologie en geloof in de praktijk van alledag. En het garandeert een relevant onderwijsaanbod waar de nieuwe generatie theologische professionals mee aan de slag kan.

Ik ben als universitair docent en onderzoeker verbonden aan het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg en als docent Algemene Catechetiek aan de Priester-en diakenopleiding Bovendonk. Om dichter bij de praktijk te staan ben ik lid van de Raad van Toezicht van Verus: de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Vanaf 1 januari 2021 ben ik bovendien voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bisschop Möller Stichting (BMS): de katholieke koepel voor basisonderwijs in Friesland. Ik ben te benaderen voor een lezing of een workshop. Want ik deel mijn kennis en ervaring graag met u.

Zie ook: curriculum vitae.