Onderzoek

Mijn onderzoek gaat over geloofsvorming en over ontwikkelingen daarbinnen, en richt zich op drie domeinen: het gezins-en familieleven, de onderwijswereld en de geloofsgemeenschap. De aandacht van lopend onderzoek gaat vooral uit naar thema’s binnen het familiale en het onderwijsdomein. Die focus wordt in nieuw onderzoek aangevuld met thema’s rond de betrokkenheid vanuit het kerkelijk leven: bij het gezins-en familieleven en bij de katholieke onderwijswereld.

Diverse publicaties geven daar zicht op.

Ga naar: lopend onderzoek / nieuw onderzoek.