Lopend onderzoek

Ik ben mijn onderzoek begonnen met een promotieonderzoek naar de ontwikkeling van religiositeit in drie generaties van katholieke families, en daar ben ik in 2009 cum laude op gepromoveerd. In mijn vervolgonderzoek is geloofsopvoeding in het huiselijke leven een rol blijven spelen, en meer in context gezet. Want wat er op dat vlak in gezinnen en families gebeurt, staat niet los van maatschappelijke processen en ontwikkelingen in het kerkelijke leven en de onderwijswereld. In mijn onderzoek gaat het dan ook veelal om vragen en ervaringen van geloof, hoop en liefde die een rol spelen in het katholieke familieleven, de katholieke onderwijswereld en de katholieke geloofsgemeenschap.

Ik zoek naar theologische bouwstenen die de betrokkenheid tussen deze domeinen aan het licht brengt, zoals:

  • Religieus generatieverschil
  • Impliciete en expliciete religiositeit
  • Belichaamd geloof
  • Missionair perspectief op familie, school en kerk
  • Maatschappelijke betekenis van katholiciteit
  • Kwalitatief onderzoek

Diverse publicaties geven daar zicht op.