Nieuw onderzoek

Het programma Theologie voor gezin, school en kerk heeft twee nieuwe onderzoeken rond vragen en ervaringen van zin, levensbeschouwing en godsdienstigheid.

In beide gevallen is het eerste uitgangspunt de vervaging van de vroegere vanzelfsprekende samenhang en afstemming tussen de drie religieus-educatieve partners (gezin, school en parochie), net als de voorgegeven wegen om aan godsdienstigheid gestalte te geven. Vandaag de dag staan ouders maar ook scholen voor de uitdaging om zonder die inbedding antwoord te geven op de vraag of ze op godsdienstig vlak iets mee willen geven aan de volgende generatie en zo ja: wat dan en hoe dan.

Het tweede uitgangspunt bij beide onderzoeken is, dat ouders en scholen hun opvoedende en vormende taak verrichten tegen de achtergrond van een geseculariseerde samenleving die op maakbaarheid en doelmatigheid gericht is en bovendien religieus pluriform. Vanwege de groeiende complexiteit van die opgave wordt de vraag opnieuw relevant hoe nieuwe verbindingen met het kerkelijk leven bij kunnen dragen aan de goede invulling van de godsdienstig-vormende taak van ouders en van scholen. Dit onderzoek exploreert de betekenis van een geïnspireerde en inspirerende kerk voor de jonge generatie opvoeders met hun taken en vragen, en omgekeerd: de inspirerende betekenis van deze generatie met haar vragen voor zo’n kerk.

Ga naar: School en kerk verbinden / Kindje wiegen.