Lezingen

Ik deel mijn bevlogenheid, kennis en ervaring graag met u, zoals u ziet in het hier volgende overzicht. Voor een lezing kunt u per mail of telefonisch contact opnemen.

• Ouders en katholieke basisscholen in Nederland
Gastcollege studenten KU Leuven
13 maart 2020, Leuven

• Contact met de school in de missionaire parochie
Studiemiddag RK pastores Deventer en Raalte
16 januari 2020, Diepenveen

• Katholieke schoolidentiteit volgens ouders
Studiedagen bestuur en directeuren MijnPlein
14-15 november 2019, Denekamp

• Gezinspastoraat in de missionaire kerk
Bisdom Breda: Voortgezette Vorming
28 oktober 2019, Hoeven

• Parents, Catholic Schools and Governance
Swiss Association for Philosophy of Law and Social Philosophy IVR
World Congress Dignity, Democracy, Diversity
7-12 July 2019, Lucerne

• Liefde in tijden van detentie
Studiedagen Rooms-katholieke justitiepastores
7 mei 2019, Vught

• Ouders, schoolidentiteit en governance
Studiemiddag Schoolbesturen Cluster A Onderwijsbureau Meppel
26 maart 2019, Meppel

• Parents and Catholic Primary Schools
Symposion ‘The Catholic School and the Intercultural and Interreligious Challenges,
European Comittee for Catholic Education CEEC
14-15 March 2019, Brussels

• Identiteit binnen het strategisch partnerschap
Informatiebijeenkomst medewerkers Identiteit en Governance Verus
7 februari 2019, Woerden

• Identiteit binnen het strategisch partnerschap
Informatiebijeenkomst Ledencommissie Zingeving en Onderwijs Verus
7 februari 2019, Woerden

Pelgrimage binnen je eigen geloofstraditie
Sint Franciscusbijeenkomst bisdom Breda
4 oktober 2018, Oudenbosch

• Ouders en schoolidentiteit
Studiedag Identiteitsbegeleiders Onderwijsbureau Meppel
24 mei 2019, Meppel

• Schoolidentiteit en de religieuze generatiekloof
Heisessie RVKO: Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
23 april 2018

• Talent voor de Toekomst: kansen voor geloofsvorming
Netwerkbijeenkomst Bisdom Den Bosch
13 maart 2018, Helvoirt

• Geloofsvorming: van catechetisch naar missionair
Boekpresentatie Ton Meijers ‘Compendium van het Katholiek Canoniek Recht deel II’
12 april 2017, Utrecht

• Ouders en katholiek basisonderwijs: keuzemotieven
Community Ouders van katholieke scholen
6 april 2017, Woerden

• Ouders en katholiek basisonderwijs: keuzemotieven
Studiemiddag katholiek basisonderwijs en kerk De Liemers
31 januari 2017, Zevenaar

• Leerlingen als pelgrim
Boekpresentatie Bert Roebben ‘Inclusieve Godsdienstpedagogiek’
16 september 2015, Antwerpen

• Generaties in de kerk: een kans voor de toekomst
Studiedag RK pastores Vicariaat Leeuwarden NoordOostPolder
15 april 2015, Hoogeveen

• Religieuze erfenissen
Thema-avond parochianen en vrijwillig(st)ers Vicariaat Leeuwarden NoordOostPolder
15 april 2015, Hoogeveen

• Het verhaal van het Alfrink: over impliciete en expliciete schoolidentiteit
Studiedag bestuur en staf Alfrinkcollege Zoetermeer
19 april 2014, Zoetermeer

• Catholic Schools and Lay Ministry
International Conference
Coordination Group of Religious Education in Europe CoGREE
20-21 November 2013, Soesterberg

• Catholic Schools and Catholic Social Teaching
Coming out Religiously. Religious Education Association, REA
Annual Meeting 2013
9-11 November 2013, Boston

• Katholieke kerk en katholieke school: een gezamenlijke opdracht?
Studiedag Aartsbisdom Utrecht
7 november 2013, Utrecht

• Katholiek onderwijs: uitgedaagd tot bezieling en verbondenheid
Boekpresentatie Toke Elshof ‘Katholiek onderwijs: uitgedaagd tot bezieling en verbondenheid
8 oktober 2013, Utrecht

• Een religieuze generatiekloof op school?
Studiemiddag CNV Onderwijs
30 maart 2013, Utrecht

• Geloven in drie generaties
Bezinningsdag RK parochie en Bond KBO Raalte
5 februari 2013, Raalte

• Jongeren en de katholieke kerk
Bezinningsavond parochies Oost Groningen
27 november 2012, Musselkanaal

• Dutch Catholic Education in a secular and a multireligious context
Professional Learning Programme CEOM/KU Leuven
10 October 2012, Utrecht

• Religieuze educatie en de religieuze generatiekloof
Onderwijzen op de grens. Studiemiddag Vereniging Docenten Godsdienst/Levensbeschouwing VDLG
4 oktober 2012, Woerden

• De katholieke school: op het raakvlak van kerk en wereld
Platform Katholieke Schoolraad Oost Gelderland
7 juni 2012, Doetinchem

• De religieuze generatiekloof
Studiemiddag CNV Onderwijs
30 mei 2012

• De religieuze generatiekloof in de personeelskamer
Studiemiddag ALV Algemene Onderwijs Bond/Sint Bonaventura
13 april 2012, Eindhoven

• Religieuze vorming en diaconaat
Studiedag Theologisch Instituut Rolduc
28 januari 2012, Kerkrade

• Geloven in drie generaties
Themabijeenkomst Vicariaat Groningen-Drenthe
22 november 2011, Beilen

• Jongeren, geloof en roeping
Themabijeenkomst voor aankomende priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers Bisdom Rotterdam
22 september 2011, Rotterdam

• Religious Heritage
Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne. Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung.
Konferenz Universität Bochum
16-18 Juni 2011, Bochum

• Geloven in de ontmoeting
Symposium ‘Over godsdienstige vorming en de katholieke traditie. Bij het afscheid van dr. Jacques Maas als UHD Catechetiek
19 april 2011, Utrecht

• Jongeren, kerk en katholiek geloof
Impulsdag Jongerenpastoraat en catechese Bisdom Haarlem-Amsterdam
29 januari 2011, Amsterdam

• Katholiek.. Hoe? Zo?
Studiedagen Identiteitsbegeleiders Onderwijsbureau Meppel
14-15 december 2010, Meppel

• Narrativiteit, lichamelijkheid en religiositeit
Vlaams-Nederlands Godsdienstsociologisch gezelschap
6 november 2009, Utrecht

• Kerk-zijn thuis
Bij de presentatie van de Oriëntatietekst Parochiecatechese
14 september 2009, Huis ter Heide

• Van huis uit katholiek
Luce symposium
23 juni 2009, Utrecht

• Narrativiteit, lichamelijkheid en religiositeit
Nederlandse Onderzoeksgroep voor Studies in Theologie en Religiewetenschappen NOSTER
21 november 2008, Utrecht

• De kerk heeft toekomst als…
Symposium over de toekomst van de kerk, Dekenaat IJssellanden
14 oktober 2007, Zwolle

• Is geloof speelgoed?
Bij de presentatie van de Geloofskoffertjes Aartsbisdom Utrecht
30 maart 2006, Utrecht