Publicaties

2020

 • Elshof, T. ‘Katholiek onderwijs opnieuw relevant’. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, TORB (2020) 1-2, 125-133
 • Elshof, T. ‘The increased relevance of Catholic Schools: a parental perspective from the secularised Netherlands’. International Journal for Education Law and Policy 15 (2020) 2, 67-76
 • Elshof. T. Review of ‘Collaborative Practical Theology’, H. de Roest, Brill 2019. In: Tijdschrift voor Theologie 60 (2020) 2, 200-201
 • Elshof, T. ‘Katholiciteit in jonge gezinnen’. Over de hardnekkige aanwezigheid van het Christendom. De Groot, K, Goyvaerts, S. & Pieper, J. (Red.). Parthenon 2020, 157-174
 • Elshof, T. ‘Liefde: passie, deugd en inoefening’. Liefde in tijden van detentie. Van Eijk, R., De Wit, Th., De Vries, R. & Korver, S. (REd.). Wolf Legal Publishers 2020, 59-74

2019

 • Elshof, T. ‘Parents Catholic Primary Education: discovering the strange from one’s own’. Acts of the International Symposium ‘the Catholic School and Interreligious Challenges’, CEEC: European Comittee for Catholic Edcation, 2019, 83-91
 • Elshof, T. ‘Primary School Parents’ Perspectives on Religious Education’. Global Perspectives on Catholic Religious Education, Vol.II. Buchanan, M. & Gellel, A.M. (Eds.), Springer 2019, 113-124
 • Elshof, T. ‘The challenge of Religious Education to deal with past and present Catholicism’. British Journal of Religious Education 41 (2019) 3, 261-271

2018

 • Elshof, T. ‘Descending into Hell as a Challenge to Ecclesial Practice: Ratzinger’s Theology, Prison Chaplaincy and Church Life’. The Apostles’ Creed ‘He Descended Into Hell’. Sarot, M. & Van Wieringen, A. (Eds.) Brill 2018, 124-159
 • Elshof, T. Review of ‘Katholieke dialoogschool: Wissel op de toekomst’, D. Pollefeyt, J. Bouwens, P. Vereecke & L. Boeve, Halewijn/KU Leuven 2016. In Collationes: Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 48 (2018) 3, 291-292
 • Elshof, T. Review of ‘Theology made in Dignity. On the Precarious Role of Theology in Religious Education’, B. Roebben, Peeters 2016. In Collationes: Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 48 (2018) 3, 292-293
 • Elshof, T. Wat geven we hen mee? Een onderzoek naar het perspectief van ouders op katholiek basisonderwijs2018
 • Elshof, T. Identiteit binnen het strategisch partnerschap. Over de rol van de godsdienstige identiteit in de relatie bestuur-intern toezicht en in de relatie school-samenleving, 2018

2017

 • Elshof, T. ‘Mystagogy, Religious Education and lived Catholic Faith’. Journal of Religious Education 64 (2017), 143-155
 • Elshof, T. ‘Von der Vergangenheit lernen’. Katechetische Blätter 142 (2017) 3, 231-234
 • Elshof, T. ‘Religious Teachers about Biblical Teaching and Discipleship: an Account of a Recent Exploration’. Multiple Teachers in Biblical Texts. Koet, B. & Van Wieringen, A. (Eds.). Peeters 2017, 225-237

2016

 • Elshof, T. ‘Diskussion und Deutung der Gottesfrage. Ȕber die beziehungsreiche Kraft der religiösen Tradition’. Bibel und Liturgie 89 (2016) 1, 51-61
 • Elshof, T. ‘Mystagogie in Religieuze Educatie’. Tijdschrift voor Theologie 56 (2016) 1, 51-69
 • Elshof, T. Review of ‘Meerstemmig opvoeden vandaag’, R. Burggrave, Halewijn 2015. In Tijdschrift voor Theologie 56 (2016) 3, 296-297

2015

 • Elshof, T. ‘Geloof in de familie. Een intergeneratief perspectief’. Tijdschrift voor Theologie 55 (2015) 3, 251-269
 • Elshof, T. ‘Catholic Schools and the Embodiment of Religiosity. The Development of Religiosity towards the Common Good’. Religious Education 110 (2015) 2, 150-161  
 • Elshof, T. Review of ‘Religionsunterricht. Ein Auslaufmodell. Begründungen und Grundlagen religiöser Bildung in der Schule’, C. Gärtner, Schöning 2015. In Tijdschrift voor Theologie 55 (2015) 3, 309-310

2014

 • Elshof, T. ‘Religious Narrative and the Body’. Religious Stories we live by. Narrative Approaches in Theology and Religious Studies. Ganzevoort, R, De Haardt, M. & Scherer-Rath, M. (Eds.). Brill 2014, 157-168
 • Elshof, T. Review of ‘Oefenruimte. Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen’, S. Stoppels, Boekencentrum 2013. In WKO Bulletin 2014/85, 13-15
 • Elshof, T. Review of ‘Levende Franciscaanse spiritualiteit: een spirituele methode’, W.-M. Speelman, Franciscaans Studiecentrum/Abdij van Berne 2013. In Tijdschrift voor Theologie 54 (2014) 2, 210-211

2013

 • Elshof, T. ‘Catholic Schools and Catholic Social Teaching: a contribution to social life in the Netherlands’. Coming out Religiously: Religion, the Public Sphere and Religious Identity Formation. Boston, 2013,1 – 8
 • Elshof, T. Katholiek onderwijs: uitgedaagd tot bezieling en verbondenheid. Woerden, VKO 2013
 • Elshof, T. ‘Katholiek onderwijs in Nederland: tussen Kerk en wereld’. Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift 38 (2013) 5, 374-392

2012

 • Elshof, T. ‘Om taal verlegen’. Een katholieke kerk met toekomst? Hellemans, G. & Van den Eijnden, J. (Red.). 2VM Uitgeverij 2012, 127-140
 • Elshof, T. ‘Looking for Experiences of Religion: a Semiotic contribution to Practical Theological Research’. Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne. Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung. Owetschkin, D. (HG.) Klartekst 2012, 53-73
 • Elshof, T. ‘Religious Heritage. The Development of Religiosity and Religious Socialisation over three Generations of Roman Catholic Family Life’. Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne. Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung. Owetschkin, D. (HG.) Klartekst 2012, 165-180
 • Elshof, T. ‘De religieuze generatiekloof’. Narthex 12 (2012), 63-69
 • Elshof, T. ‘Knooppunten ontwaren. Een reflectie op ‘Geestelijke Verzorging in het werkveld van Justitie: een empirisch-theologische studie’. Pastorale Verkenningen: Tijdschrift voor het Justitiepastoraat 7 (2012) 4, 31-34

2011

 • Elshof, T. & Van Kerkhof, E. ‘Geloven in de ontmoeting. Dialoog over de betekenis van de katholieke traditie voor leerlingen’. Narthex 11 (2011) 3, 42-47
 • Elshof, T. ‘Op het lijf geschreven’. Pastorale Verkenningen: Tijdschrift voor het Justitiepastoraat 6 (2011) 1, 14-19
 • Elshof, T. Kroniek-bespreking Symposium ‘Godsdienstige vorming en de katholieke traditie’. In Tijdschrift voor Theologie 51 (2011) 3, 328-329

2010

 • Elshof, T. ‘Religieuze erfenissen’. Handboek jongeren en religie. Van Dijk, M. (Red.) Parthenon 2010, 121-139
 • Elshof, T. ‘De huiskerk. Een uitdaging voor gezinnen en parochies’. Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 35 (2010) 6, 450-465
 • Elshof, T. ‘Geloof in de familie. Drie generaties katholieken over familie, opvoeding en geloof’. Oud en jong. Verschillende generaties in Nederland. Bode, C. & Consoli, L. (Red.). Valkhof Pers 2010, 139-162
 • Elshof, T. ‘Die nedergedaald is ter helle. De betekenis van Jezus’ nederdaling ter helle voor de hoop op verlossing onder gedetineerden’. Van kwaad verhalen. Context en praktijk van het justitiepastoraat. De Wilt, T. & Jonker, E. (Red.). Wolf Legal Publishers 2010, 125-144
 • Elshof, T. ‘Justitiepastoraat. Scharnierpunt tussen familierelatie en geloofsrelatie’. Rondom Gezin. Driemaandelijks Tijdschrift van de Interdiosesane dienst voor Gezinspastoraal 31 (2010) 1, 15-29

2009

 • Elshof, A.J.M. Van huis uit katholiek. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de ontwikkeling van religiositeit in drie generaties van rooms-katholieke families. Eburon 2009 (disseratie)
 • Elshof, T. ‘Belichaamd geloof. Drie generaties geloofscommunicatie onderzocht’. Rondom Gezin. Driemaandelijks Tijdschrift van de Interdiosesane dienst voor Gezinspastoraal 30 (2009) 3, 2-12

2006

 • Elshof, T. ‘Enunciatie in Interviews’. Kwalon, Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland 11 (2006) 2, 29-34
 • Blommenstein, H., Elshof, T., de Groot, K., Hijmans, E. & Maas, J. (Red.), Kok 2006
 • Elshof, T. & Maas, J. ‘Op afstand betrokken’. God in je huiskamer, Blommenstein, H., Elshof, T., de Groot, K., Hijmans, E. & Maas,J. (Red.). Kok 2006, 43-69
 • Elshof, T. & Maas, J. ‘Mediapastoraat: meer dan liturgie alleen’. God in je huiskamer, Blommenstein, H., Elshof, T., de Groot, K., Hijmans, E. & Maas,J. (Red.). Kok 2006, 70-91

2004

 • Elshof, T. ‘Hoe te spreken over het Heilige?’. Kwalon, Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland 9 (2004) 39-43
 • Elshof, T. ‘Wijsheid van Salomo’, De Bijbel Spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de Bijbelse geschriften, Maas, F., Maas, J. & Spronk, K. (Red.), Zoetermeer 2004, 335-342

2002

 • Elshof, T. & Maas, J. ‘Gezinscatechese, een (on)mogelijkheid? Een veldrapportage’. Rondom Gezin. Driemaandelijks Tijdschrift van de Interdiosesane dienst voor Gezinspastoraal 23 (2002) 3, 135-150