Kindje wiegen

In Kindje wiegen vormt het kerkelijke ritueel van het kindje wiegen, dat het kerkelijke leven en het familieleven bij elkaar brengt, het aanknopingspunt voor een onderzoek naar de ruimte tussen beide werelden en naar de mogelijkheden om wederzijdse verwachtingen die een rol spelen, vruchtbaar te maken. 

Kindje wiegen onderzoekt de godsdienstigheid binnen het huiselijke leven, en de betrokkenheid bij jonge gezinnen binnen het kerkelijke leven. Het exploreert de ruimte tussen die twee werelden aan de hand van een ritueel dat beide met elkaar verbindt, namelijk het kindje wiegen. De verhalen en ervaringen rond dit ritueel die een rol spelen binnen het huiselijke en het kerkelijke leven, vormen de basis voor de ontwikkeling van een nieuwe visie op de relatie tussen gezinsleven en kerkelijk leven. Dit onderzoek wordt opgezet in nauwe samenwerking met het kerkelijke leven in Nederland en werkt op onderdelen samen met de KU Leuven. Van het onderzoek en de resultaten wordt verslag gedaan in een congres en een boekpublicatie.

Kindje wiegen verheldert

 • De betekenis van dit ritueel voor kerkelijke en randkerkelijke jonge ouders
  • Welke thema‚Äôs spreken hen aan in dit ritueel en hoe hangen die samen met hun huiselijk leven en opvoeden
  • Hoe kan het ritueel bijdragen aan de godsdienstigheid van het gezin en aan de godsdienstige communicatie binnen de familie
 • De betekenis van dit ritueel voor het kerkelijk leven
  • Welke motieven en overwegingen een rol spelen bij het aanbieden van dit ritueel en hoe hangt dat samen met de visie op de relatie kerk-gezin
  • Hoe kan het ritueel bijdragen aan kerkelijke aandacht voor vragen van jonge ouders
 • Bouwstenen voor een missionaire kerk
  • Welke aanknopingspunten bieden de ervaringen en verwachtingen vanuit het huiselijke leven en vanuit het kerkelijke leven voor een vernieuwde visie op de relatie tussen gezinnen en geloofsgemeenschappen?
  • In welke zin kan de theologische visieontwikkeling op huwelijk en gezin zoals die zich aftekent binnen Gaudium et Spes (1965), Familiaris Consortio (1981) en Amoris Laetitia (2016) daaraan bijdragen?