Onderwijs

In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgebouwd in het geven van onderwijs aan de nieuwe generatie theologische professionals: kerkelijk werkenden (priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers), geestelijk verzorgers in de wereld van de gezondheidszorg, defensie en justitie, en docenten godsdienst/levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.

In hoe ik college geef, neem ik mijn eigen praktijkervaringen en werkveldcontacten mee. Mijn onderwijs is bevlogen. Ik daag studenten uit om op zoek te gaan naar de betekenis van oude en nieuwe tradities voor hun visie en praktijk. Ik help hen om open te gaan staan voor wat weerbarstig is en schuurt: in het leven en in de godsdienst.

COLLEGETHEMA’S

  • Een praktisch-theologisch perspectief op Catechetiek
  • Geloofsleren door de eeuwen heen/Historische catechetiek
  • Geloofsleren in een post-christelijk en post-seculier tijdperk
  • Geloofsleren in de familie
  • Geloofsleren in het katholieke onderwijs/schoolidentiteit
  • Geloofsleren en de missionaire kerk
  • School-kerk contacten en de missionaire kerk
  • Homiletiek: leren luisteren en (s)preken 
  • Stagebegeleiding Godsdienst/Levensbeschouwing
  • Concepten van Religieuze Educatie: beroepsoriëntatie voor het VO