Vorträge

Gern teile ich meine Begeisterung, mein Wissen und meine Erfahrung mit Ihnen, wie Sie der folgenden Übersicht entnehmen können. Um mich für einen Vortrag anzufragen, können Sie per Mail oder telefonisch Kontakt mit mir aufnehmen.

• Ouders en katholieke basisscholen in Nederland
Gastcollege studenten KU Leuven
13 maart 2020, Leuven

• Contact met de school in de missionaire parochie
Studiemiddag RK pastores Deventer en Raalte
16 januari 2020, Diepenveen

• Katholieke schoolidentiteit volgens ouders
Studiedagen bestuur en directeuren MijnPlein
14-15 november 2019, Denekamp

• Gezinspastoraat in de missionaire kerk
Bisdom Breda: Voortgezette Vorming
28 oktober 2019, Hoeven

• Parents, Catholic Schools and Governance
Swiss Association for Philosophy of Law and Social Philosophy IVR
World Congress Dignity, Democracy, Diversity
7-12 July 2019, Lucerne

• Liefde in tijden van detentie
Studiedagen Rooms-katholieke justitiepastores
7 mei 2019, Vught

• Ouders, schoolidentiteit en governance
Studiemiddag Schoolbesturen Cluster A Onderwijsbureau Meppel
26 maart 2019, Meppel

• Parents and Catholic Primary Schools
Symposion ‘The Catholic School and the Intercultural and Interreligious Challenges,
European Comittee for Catholic Education CEEC
14-15 March 2019, Brussels

• Identiteit binnen het strategisch partnerschap
Informatiebijeenkomst medewerkers Identiteit en Governance Verus
7 februari 2019, Woerden

• Identiteit binnen het strategisch partnerschap
Informatiebijeenkomst Ledencommissie Zingeving en Onderwijs Verus
7 februari 2019, Woerden

• Pelgrimage binnen je eigen geloofstraditie
Sint Franciscusbijeenkomst bisdom Breda
4 oktober 2018, Oudenbosch

• Ouders en schoolidentiteit
Studiedag Identiteitsbegeleiders Onderwijsbureau Meppel
24 mei 2019, Meppel

• Schoolidentiteit en de religieuze generatiekloof
Heisessie RVKO: Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
23 april 2018

• Talent voor de Toekomst: kansen voor geloofsvorming
Netwerkbijeenkomst Bisdom Den Bosch
13 maart 2018, Helvoirt

• Geloofsvorming: van catechetisch naar missionair
Boekpresentatie Ton Meijers ‘Compendium van het Katholiek Canoniek Recht deel II’
12 april 2017, Utrecht

• Ouders en katholiek basisonderwijs: keuzemotieven
Community Ouders van katholieke scholen
6 april 2017, Woerden

• Ouders en katholiek basisonderwijs: keuzemotieven
Studiemiddag katholiek basisonderwijs en kerk De Liemers
31 januari 2017, Zevenaar

• Leerlingen als pelgrim
Boekpresentatie Bert Roebben ‘Inclusieve Godsdienstpedagogiek’
16 september 2015, Antwerpen

• Generaties in de kerk: een kans voor de toekomst
Studiedag RK pastores Vicariaat Leeuwarden NoordOostPolder
15 april 2015, Hoogeveen

• Religieuze erfenissen
Thema-avond parochianen en vrijwillig(st)ers Vicariaat Leeuwarden NoordOostPolder
15 april 2015, Hoogeveen

• Het verhaal van het Alfrink: over impliciete en expliciete schoolidentiteit
Studiedag bestuur en staf Alfrinkcollege Zoetermeer
19 april 2014, Zoetermeer

• Catholic Schools and Lay Ministry
International Conference
Coordination Group of Religious Education in Europe CoGREE
20-21 November 2013, Soesterberg

• Catholic Schools and Catholic Social Teaching
Coming out Religiously. Religious Education Association, REA
Annual Meeting 2013
9-11 November 2013, Boston

• Katholieke kerk en katholieke school: een gezamenlijke opdracht?
Studiedag Aartsbisdom Utrecht
7 november 2013, Utrecht

• Katholiek onderwijs: uitgedaagd tot bezieling en verbondenheid
Boekpresentatie Toke Elshof ‘Katholiek onderwijs: uitgedaagd tot bezieling en verbondenheid
8 oktober 2013, Utrecht

• Een religieuze generatiekloof op school?
Studiemiddag CNV Onderwijs
30 maart 2013, Utrecht

• Geloven in drie generaties
Bezinningsdag RK parochie en Bond KBO Raalte
5 februari 2013, Raalte

• Jongeren en de katholieke kerk
Bezinningsavond parochies Oost Groningen
27 november 2012, Musselkanaal

• Dutch Catholic Education in a secular and a multireligious context
Professional Learning Programme CEOM/KU Leuven
10 October 2012, Utrecht

• Religieuze educatie en de religieuze generatiekloof
Onderwijzen op de grens. Studiemiddag Vereniging Docenten Godsdienst/Levensbeschouwing VDLG
4 oktober 2012, Woerden

• De katholieke school: op het raakvlak van kerk en wereld
Platform Katholieke Schoolraad Oost Gelderland
7 juni 2012, Doetinchem

• De religieuze generatiekloof
Studiemiddag CNV Onderwijs
30 mei 2012

• De religieuze generatiekloof in de personeelskamer
Studiemiddag ALV Algemene Onderwijs Bond/Sint Bonaventura
13 april 2012, Eindhoven

• Religieuze vorming en diaconaat
Studiedag Theologisch Instituut Rolduc
28 januari 2012, Kerkrade

• Geloven in drie generaties
Themabijeenkomst Vicariaat Groningen-Drenthe
22 november 2011, Beilen

• Jongeren, geloof en roeping
Themabijeenkomst voor aankomende priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers Bisdom Rotterdam
22 september 2011, Rotterdam

• Religious Heritage
Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne. Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung.
Konferenz Universität Bochum
16-18 Juni 2011, Bochum

• Geloven in de ontmoeting
Symposium ‘Over godsdienstige vorming en de katholieke traditie. Bij het afscheid van dr. Jacques Maas als UHD Catechetiek
19 april 2011, Utrecht

• Jongeren, kerk en katholiek geloof
Impulsdag Jongerenpastoraat en catechese Bisdom Haarlem-Amsterdam
29 januari 2011, Amsterdam

• Katholiek.. Hoe? Zo?
Studiedagen Identiteitsbegeleiders Onderwijsbureau Meppel
14-15 december 2010, Meppel

• Narrativiteit, lichamelijkheid en religiositeit
Vlaams-Nederlands Godsdienstsociologisch gezelschap
6 november 2009, Utrecht

• Kerk-zijn thuis
Bij de presentatie van de Oriëntatietekst Parochiecatechese
14 september 2009, Huis ter Heide

• Van huis uit katholiek
Luce symposium
23 juni 2009, Utrecht

• Narrativiteit, lichamelijkheid en religiositeit
Nederlandse Onderzoeksgroep voor Studies in Theologie en Religiewetenschappen NOSTER
21 november 2008, Utrecht

• De kerk heeft toekomst als…
Symposium over de toekomst van de kerk, Dekenaat IJssellanden
14 oktober 2007, Zwolle

• Is geloof speelgoed?
Bij de presentatie van de Geloofskoffertjes Aartsbisdom Utrecht
30 maart 2006, Utrecht